Visie en missie

 

Het vergroten van de kwaliteit van leven met kijk op de sociaal en lichamelijke ontwikkeling. ‘Gelijkheid’ en ‘empowerment’ is waar we voor staan. We zetten ons hier 100 % voor in. Zo hopen we iedereen te kunnen bieden waar hij/zij recht op heeft.

Het doel van g-karate en waar we voor staan:

 • Om mensen met een beperking aan het sporten te brengen ongeacht de beperking, ieder met zijn eigen mogelijkheden
 • Gezonder te maken, gelukkiger te maken en dat uit zich zowel fysisch als psychisch
 • Beheersing van je woedeaanvallen
 • het vergroten van lichamelijke beweging
 • het vergroten van motorische vaardigheden
 • Uit hun isolement halen, een positieve dag invulling
 • Een doel, hoop geven
 • Kansen te geven om nieuwe sociale contacten te leggen, zowel met mensen zonder als met een beperking, nationaal en internationaal
 • Hen de kans te geven om te sporten, zich te uiten, om zo hun verborgen talenten sneller naar buiten te brengen en kenbaar te maken
 • Weerbaar te maken in mate van het mogelijke
 • Vertrouwen te geven, doordat de trainer zich openstelt en focust op wat ze wel kunnen
 • Een structuur aan te bieden waarin ze toekomstperspectief zien: het behalen van een hogere gordel d.m.v. examen, stage en wedstrijden