Word lid

Deze individuele informatiefiche is een vertrouwelijk document dat de karate-trainers, begeleiders, organisatoren, medische diensten en bestuur alle noodzakelijke inlichtingen verschaft wanneer nodig.   

Bij aansluiting bij de club wordt gevraagd deze fiche in te vullen en op regelmatige basis wordt deze doorgemaild ter controle.    

Bij wijzigingen in de gegevens is het aan te raden om deze zo snel mogelijk door te geven.   

Het invullen van deze fiche is op vrijwillige basis voor ieder actief lid binnen de club.

 Het bestuur engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut wenselijk dat het lid, de ouders of voogd en het bestuur contact met elkaar opnemen. Door de individuele informatiefiche te bevestigen verklaar je bovenstaande gegevens vrijwillig naar waarheid te hebben ingevuld. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een elektronisch bestand. Je behoudt het recht ze in te zien en te verbeteren. De opgegeven e-mailadressen zullen gebruikt worden voor het versturen van communicatie vanwege de verenigingen en worden niet gedeeld met derden.  

De contributie mag overgemaakt worden op het rekeningnummer: BE46 9733 6386 6636